Giờ tàu (cano) Hòn Tằm 2022

Thứ 2 đến thứ 5 : Giờ đi: 08h, 10h, 12h và 14h Giờ về: 10:20, 12:20, 14:20 và 16:20 Thứ 6 đến Chủ nhật: Giờ đi: 08h, 09h, 10h,11h, 12h,13h và 14h Giờ về: 10:20,11:20, 12:20,13:20, 14:20,15:20 và 16:20 Ghi chú: Cano cao tốc có thể khởi hành sớm hơn tuỳ theo nhu cầu […]

Read More