Thứ 2 đến thứ 5 :

Giờ đi: 08h, 10h, 12h và 14h

Giờ về: 10:20, 12:20, 14:20 và 16:20

Thứ 6 đến Chủ nhật:

Giờ đi: 08h, 09h, 10h,11h, 12h,13h và 14h

Giờ về: 10:20,11:20, 12:20,13:20, 14:20,15:20 và 16:20

Ghi chú: Cano cao tốc có thể khởi hành sớm hơn tuỳ theo nhu cầu thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.