Trẻ em dưới 01 mét : miễn phí

Trẻ em từ 1 đến 1,38 mét : Vé trẻ em

Trẻ em cao trên 1,39 mét: Vé người lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *